Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Kamu kurumlarının misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda, çalışanların kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları için gerekli eğitimleri tespit etmek için yapılmıştır. Çalışmanın temel amacı, kurumlarda görev başlıklarına, kurumlara özgü yetkinliklere ve 21. yüzyıl yetkinliklerine yönelik eğitim ihtiyacını belirlemek, bu ihtiyaçların önemini, önceliklerini ve nasıl ele alınacaklarını tespit etmektir.

Tüm kamu personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla altı unvan grubu temel alınarak (üst yönetici, yönetici, idari, teknik, meslek ve hizmet unvan grubu); Bakanlıklar özelinde belirlenmiş görev ve sorumlulukları, yetkinlikleri, mevzuat, bilgisayar uygulamaları ve sistemlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 560 binden fazla kamu personeli katılmıştır.

Eğitim İhtiyaç Analizi’nin gerçekleştirilmesinde kullanılan yöntem, unvan sınıflandırmaları ve soru grupları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Anket sırasında alınan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine (1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527’nci maddesinin üçüncü fıkrası) dayanılarak otomatik yolla işlenmiştir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.