Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
KAMU-VERİ, tüm kamu çalışanlarının kurumlarında uygulamada olan insan kaynakları süreçlerinin yanı sıra mesleklerine ve çalıştıkları kuruma dair memnuniyet ve aidiyet gibi konularda görüş ve önerilerini almak için geliştirilmiştir. Verilerin toplanmasından, analiz edilmesine kadar tüm süreçlerin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gerçekleştirildiği, bilimsel, çağdaş ve kişiye özel bir bilgi toplama aracıdır.
KAMU-VERİ, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar, Bağımsız/Düzenleyici Denetleyici Kurumlar, Yargı, Yerel Yönetim Kuruluşları, Üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlarında 4A, 4B, 4C kadrolarında istihdam edilen tüm çalışanlara uygulanmaktadır. 1.981 kamu kurum, kuruluş ve iştiraklerinde görev yapan 5.3 milyon çalışana yönelik olarak düzenlenmekte ve kurumlarına karşı hissettikleri tatmin ve aidiyet, İK süreçleri, organizasyon, iletişim ve yönetim olmak üzere 5 ana faktörü ölçmektedir.
KAMU-VERİ, 11 Haziran-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında anket.cbiko.gov.tr adresinden erişime açılmış olup, düzenli olarak tekrarlanacaktır.
Anket sırasında alınacak kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine (1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527 nci maddesinin üçüncü fıkrası) dayanılarak otomatik yolla işlenecektir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Güncel katılımcı sayısını görmek için tıklayınız.