Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
Kamu-Veri, tüm kamu çalışanlarının kurumlarında uygulamada olan insan kaynakları süreçleri ile ilgili görüş ve önerilerinin yanı sıra mesleklerine ve çalıştıkları kuruma dair memnuniyet ve aidiyet gibi konularda görüş ve önerilerini almak için geliştirilmiştir. Verilerin toplanmasından, analiz edilmesine kadar tüm süreçlerin doğrudan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından değerlendirildiği, bilimsel, çağdaş ve kişiye özel bir bilgi toplama aracıdır.
Kamu-Veri, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar, Bağımsız/Düzenleyici Denetleyici Kurumlar, Yargı, Yerel Yönetim Kuruluşları, Üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlarında 4A, 4B, 4C kadrolarında istihdam edilen tüm aktif çalışanlara uygulanmaktadır. Kamu-Veri, 1.981 kamu kurum, kuruluş ve iştiraklerinde görev yapmakta olan 5.3 milyon çalışana yönelik olarak düzenlenmekte ve kurumlarına karşı hissettikleri tatmin ve aidiyet, İK süreçleri, organizasyon, iletişim, yönetim, e-Devlet olmak üzere 6 ana faktörü ölçmektedir.
Kamu-Veri, 11 Haziran-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında anket.cbiko.gov.tr adresinden erişime açık olup her yıl düzenli olarak tekrarlanacaktır.
Anket sırasında, sizlerden alınacak kişisel veriler, CBİKO tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine (1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527 nci maddesinin üçüncü fıkrası) dayanılarak otomatik yolla işlenecektir. Bu kapsamda CBİKO tarafından uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
Güncel kurum bazında katılım sayısını görmek için tıklayınız.