Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Kamu Kurumları Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri Raporu, Bakanlıkların personel eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik veriye dayalı çözüm önerileri sunmak, uygulamaların güçlü veya gelişime açık yönlerini tespit etmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanmaktadır.

Rapor kapsamında Bakanlıklar ve bünyesindeki kurumlar tarafından gerçekleştirilen eğitim ve geliştirme faaliyetleri; eğitim, eğitici, katılımcı profili ve bütçe detaylarında incelenmekte ve uygun yöntemler ile analiz edilmektedir. Raporda ayrıca ulusal ve uluslararası eğitim ve geliştirme faaliyetleri uygulamalarına da yer verilmektedir. Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri Raporları’nın hazırlanmasında kullanılan yöntem hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

17 Bakanlık ve bünyesindeki bağlı, ilgili, ilişkili ve koordine kuruluşların eğitim ve geliştirme faaliyetleri verileri analiz edilmektedir. Yapılan analizler sonucunda 17 Bakanlık için Bakanlık geneli ve Türkiye geneli mevcut durumun tespiti için genel raporlar hazırlanmaktadır.

Kamu Kurumları Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri Raporları, veriye dayalı çözüm önerileri sunmak amacıyla yıllık olarak hazırlanmaktadır. 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin raporlar hazırlanmış olup başta Bakanlar olmak üzere Bakanlıkların eğitim ve geliştirme faaliyetlerinden sorumlu yöneticileriyle YÖBİS (Yönetici Bilgi Sistemi) üzerinden paylaşılmaktadır.