Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Türk Devletleri ile Karma Ekonomik Komisyonlar çerçevesinde İnsan Kaynakları alanında ikili iş birlikleri yürütülmekte ve ortak projeler geliştirilmektedir.

Söz konusu ülkelerle ikili ilişkiler bağlamında;  

• İnsan kaynakları alanında deneyim ve tecrübe paylaşımı sağlayıcı staj ve ziyaret imkânları ve ortak akademik çalışmaların yürütülmesi noktasında iş birlikleri yürütülmektedir. 

• Üniversite Kariyer Merkezlerinin kapasitesini güçlendirmeye yönelik iş birlikleri yürütülmektedir. 

• Kuluçka Merkezleri aracılığıyla yetenek geliştirme faaliyetleri konusunda işbirliği yürütülmektedir. 

• Eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik dijital araçların tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

• İnsan Kaynakları alanında uluslararası forum ve sempozyumlar düzenlenmektedir.