Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin iş birliğiyle, fırsat eşitliği temelinde ve liyakat esaslarına uygun olarak öğrencilere yönelik yürütülen staj programıdır.
Şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerleme yöntemi ile kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası firmaların yanı sıra ekonomimizin bel kemiği KOBİ ve start-upların yetenek kazanımı konusunda desteklenmesi hedeflenmektedir.
Başvuru değerlemeleri; liyakat esaslı, objektif yöntemler ile adayların eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Ulusal Staj Programı kapsamında, öğrencilerin e-Devlet üzerinden alınan bilgilerinin yanı sıra beyan ettikleri belgelerin inceleme süreci üniversite kariyer merkezleri ve ilgili kurumlarca yürütülmektedir.
Değerlemeler sonucunda adayların mesleki/akademik, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları belirlenmekte ve adaylar stajyer havuzuna aktarılmaktadır. İşverenler, staj tekliflerini adayların kimlik ve eğitim bilgilerini görmeden yeterlilik puanlarını baz alarak göndermekte, adaylar staj teklifleri arasından kendileri için uygun olan teklifi seçmektedir.

Ulusal Staj Programı'na başvurmak için tıklayınız.

Kamu Kurumları
Özel Sektörden Gönüllü İşverenler
Meslek Örgütleri ve STK’lar
Sanayii ve Ticaret Odaları