Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 2020 yılından bu yana insan kaynakları alanında yapılan uluslararası çalışmalara entegre olmak, bu çalışmalardan ülkemizin menfaatleri doğrultusunda faydalanmak ve ülkemizin bu alandaki mevcut durumuna ilişkin bilgi ve verilerin uluslararası çalışmalarda temsilini sağlamak amacıyla OECD bünyesindeki; 

• Kamu Yönetimi Komitesi,

• İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi, 

• Eğitim Politikaları Komitesi’nde yer almaktadır.  

İnsan Kaynakları Ofisi, Komiteler tarafından yürütülen toplantı ve seminerlere katılmakta, devam eden raporlara ve diğer çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Ofis ayrıca OECD bünyesindeki SIGMA, Kamu Sektörü İnovasyon Gözlemevi (OPSI) ve Ekonomik ve Kalkınma İnceleme Komitesi (EDRC) ile işbirliği yürütmektedir.

İnsan Kaynakları Ofisi’nin projeleri, yenilikçi özellikleri ve Türkiye'de kamu sektöründe yarattığı dönüşümle Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)'nin ilgisini çekmiş ve çeşitli raporlarda projelerimize iyi uygulama örnekleri olarak yer verilmiştir. 

• OECD'nin 2020 yılında yayımlanan “Gençler, Güven ve Nesiller arası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?” (Governance for Youth, Trust and Inter Generational Justice: Fit for all Generations?) raporunda Ulusal Staj Programı gençler için kamu sektörünün çekiciliğini artırma alanında örnek uygulama olarak raporlanmıştır.

• 2021 yılında OECD'nin yayımladığı “COVID-19 Krizinde Ülkeler Gençleri Desteklemek İçin Ne Yaptı?” (“What have countries done to support young people in the COVID-19 crisis?”) başlıklı politika notunda, Ulusal Staj Programı gençlerin COVID-19 sürecinde iş gücü piyasasına geçişinin desteklenmesi alanında örnek gösterilmiştir. 

• İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen eğitim ve iş hayatına dair üretilen kariyer hizmetlerinin fırsat eşitliği temelinde sunulduğu dijital hizmet noktası olan “e-insan” mobil uygulaması, 2022 yılında OECD OPSI (Kamu Sektöründe İnovasyon Gözlemevi) tarafından iyi uygulama örneği olarak yayınlanmıştır.Bu kapsamda; Kariyer Kapısı, Yetenek Kapısı, Uzaktan Eğitim Kapısı, Ulusal Staj Programı, YTNK TV projeleri kamu sektöründe yenilikçi çözümler olarak sunulmuştur.

• OECD Ekonomik ve Kalkınma İnceleme Komitesi tarafından hazırlanan “2023 Türkiye Ekonomik İnceleme Raporu”nda (OECD Economic Survey of Türkiye 2023) İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen ÜNİ-VERİ, Rektör Bilgi Sistemi (REBİS), Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), Beceri Haritası, Kariyer Kapısı, Ulusal Staj Programı ve Uzaktan Eğitim Kapısı projelerinin Türkiye'deki eğitim ve işgücü piyasası reformlarına katkıları vurgulanmıştır.

Dijital Devlet İncelemesi Türkiye Raporu’nda (Digital Government Review of Türkiye: Towards a Digitally-Enabled Government) ise İnsan Kaynakları Ofisinin yetenek yönetimi ve insan kaynağı yönetimi açısından merkezi koordinasyon rolü vurgulanmış ve Kariyer Kapısı, Ulusal Staj Programı, Uzaktan Eğitim Kapısı, Yetenek Her Yerde -Kariyer Fuarları, İK Göstergeleri, YTNK TV, Kariyer Planlama Dersi ve CAM gibi projelerin  kamuda insan kaynakları yönetimi kapasitesinin artırılmasında önemli adımlar olduğu belirtilmiştir.

• Ayrıca, Kamu İstihdamı ve Yönetimi Raporu’nda (Public Employment and Management 2023: Towards a More Flexible Public Service) Kariyer Kapısı ve Uzaktan Eğitim Kapısı Platformu’nun yaygın kullanımına dikkat çekilmiş ve bu araçların kamuda yeteneklerin hareketliliğini desteklediği ifade edilmiştir. Uzaktan Eğitim Kapısı’nın çevrim içi eğitimlerle çevreye katkısına ve karbon emisyonu hesaplanmasına dikkat çekilmiştir.Ayrıca, Kariyer Haritası projesi ile de işgücü hareketliliğinin takip edilebildiği belirtilmiştir.