Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
19.11.2020

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklarımız, bakanlıklarımıza bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerimizin işbirliğinde, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan “Staj Seferbirliği” programı, OECD’nin “Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for all Generations?” (Gençler, Güven ve Nesillerarası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?) başlıklı raporunda, gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterilmiştir.

Öğrencilerimizin başarılı bir yükseköğretim süreci geçirmeleri ve alanlarında uzmanlık kazanabilmeleri için üniversite eğitimleri döneminde staj yapmaları bir gerekliliktir. Ancak bu yıl, pandemi nedeni ile öğrencilerimizin staj imkanı bulmakta zorlandığı görülmektedir. Bu kapsamda, “Staj mezuniyetine engel olmasın” düşüncesiyle yola çıkılan proje aracılığıyla, örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen öğrencilere kamu kurum, kuruluşlarında ve özel sektörde staj imkânı tanınmıştır. Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından liyakat esaslı, objektif yöntemler ile adayların liseden lisans son sınıfa kadar yaptıkları uzun dönemli çalışmaları ve sergiledikleri performansları göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

Proje kapsamında bugüne kadar, kamu ve özel sektörden toplam 231 işverenin katılımıyla 14 bin 115 öğrenciye staj teklifi gönderilmiştir. Bu tekliflerden 4 bin 382’si öğrencilerimiz tarafından kabul edilmiştir. Bu yıl başarı ile sürdürülen projenin; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2021 yılında tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılarak, kamudaki staj başvurularının tümünün Staj Seferbirliği Projesi ile alınmasına karar verilmiştir.

Proje Yurt Dışında Beğeniyle Karşılandı

Staj Seferbirliği Projesi yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilmektedir. Proje; bir yandan yurt içinde önemli projelere imza atarak gençlerimize staj ve istihdam olanakları sağlayan, diğer yandan önemli uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın örnek uygulaması olarak OECD tarafından diğer ülkelere tanıtılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, kamu yönetişimi ve istihdamı alanında sürdürülen uluslararası çalışmalara entegre olmak, diğer ülkelerle teknik konularda fikir alışverişinde bulunmak ve ülkemizdeki başarılı uygulamaları uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla OECD’nin “Kamu Yönetişimi, İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler ve Eğitim Politikaları Komiteleri”ne ülkemizi temsilen dâhil olmuştur. Ofis; bu Komite tarafından düzenlenen toplantı ve seminerlere aktif katılım sağlayarak, bu alandaki politika uygulamalarına dair tartışmalara müdâhil olmakta ve oluşturulan araştırma raporları ile politika metinlerine görüş ve öneri sunmaktadır.

Bu kapsamda, OECD bünyesindeki 37 üye ülke, 1 aday ülke, 5 partner ülke ve 6 üye olmayan ülke olmak üzere toplam 49 ülkenin katkı verdiği “Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for all Generations?” (Gençler, Güven ve Nesillerarası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?) başlıklı OECD raporunda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin başarıyla sürdürdüğü “Staj Seferbirliği Programı” gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterilerek raporda tanıtılmıştır.  

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, OECD nezdinde sürdürülen “kanıta ve veriye dayalı politika yapımı” çalışmalarına yoğun katkı sunmakta, ilgili alt komitelerin önemli paydaşları arasında yer alarak ve bu alandaki tecrübe ve çalışmalarını söz konusu platformlarda paylaşmaya devam etmektedir.

Tüm Haberler
Diğer Haberler