Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
21.02.2021

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, kamu kurumlarımız ve özel sektörden gönüllü işverenlerimizin “Senin için Seferbiriz” teması altında birleştiği, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferbirliği programı için başvurular 22 Şubat 2021’de başlıyor.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı “İstihdam ve Çalışma Hayatı” başlığı altında yer alan ve Başkanlığımızın sorumlu olduğu Staj Seferbirliği’nin uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılması kapsamında, Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, bölgesel ve küresel liderliği yolunda kilit rol oynayan gençlerimizin kariyer olanaklarına erişiminde şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi yöntemler kullanılarak fırsat eşitliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Geçen Yılın Staj Seferbirliği Rakamları

Geçen yıl başarıyla uygulanan Staj Seferbirliği programının pilot uygulamasında, 168 kamu kurumu ve 362 özel sektör kuruluşu olmak üzere toplam 530 işveren yer almıştır. İşverenlerin sağladığı staj imkânından; 189 farklı üniversitenin 251 farklı bölümden toplam 6.481 öğrenci faydalanmıştır. Ayrıca, bu öğrenciler Türkiye’nin 7 bölgesinden ve 81 ilinden katılım göstermiştir. Bu veriler programın üniversite öğrencilerine sağladığı fırsat eşitliği, çeşitliliği ve şeffaflık açısından oldukça kıymetlidir.

Kamu, Özel Sektör, KOBİ ve Yeni Girişimler Senin İçin Seferbir

OECD’nin “Gençler, Güven ve Nesiller arası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?” başlıklı 2020 raporunda, gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterilen Staj Seferbirliği programı ile üniversite öğrencilerimize mezun olmadan önce iş deneyimi kazanma fırsatı sağlanmış olacak ve bu fırsat, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, yeni girişimler ve KOBİ’lerce desteklenecektir. Bu sayede gençlerimize, özel sektörün yanı sıra kamu kurum, kuruluşlarını da yakından tanıma imkânı sunulacak ve ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ ve yeni girişimlerin genç yeteneklere ulaşmasının önü açılacaktır.

Öğencilere Staj Teklifi Sunulacak

Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlayan Staj Seferbirliği programında, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, adayların kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntem ile staj teklifi sunacaktır.

Gelen staj tekliflerini değerlendiren adaylar, aldıkları teklifler doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında yıl sonuna kadar staj yapabileceklerdir.

Ayrıca, öğrenciler sistemde söz konusu üç başlıktaki Yetkinlik Puanları ve kendi bölümlerinin Türkiye Geneli Ortalama Yetkinlik Puanları’nı görebileceklerdir. Bu şekilde, gençlerimize, aynı bölümde okudukları diğer öğrencilere kıyasla durumları ve gelişime açık noktaları konusunda halen öğrenci iken geri bildirim sağlanacaktır.

Öğrencilerin Yasal Hakları Gözetilecek ve Gençler Seçilen Değil Seçen Taraf Olacak

Staj Seferbirliği programı ve değerleme aşamaları ile staj süreçlerinde önemli paradigma değişimlerine gidilmiştir. Bu programla birlikte, öğrencilerimizin staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan ziyade, staj yapacağı kurumu seçen yetenekler hâline gelmesi sağlanmıştır.

Üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem arz eden stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya bilinen üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılarak, tüm bölümleri ve üniversiteleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Staj Seferbirliği kapsamına getirilen bir diğer yenilik ise, bu yıl programa ön lisans öğrencilerinin de dahil edilmesidir. Böylece, fırsat eşitliği çerçevesinde lisans öğrencilerimiz kadar ön lisans öğrencilerimizin de kariyer gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin yasal hakları 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecektir. Tüm bu süreçler, sistem üzerinden takip edilecektir.

Gençlerimiz için Seferbiriz

Senin için Seferbiriz diyerek yola çıktığımız bu yılda, 50 binin üzerinde gencimize staj imkânı sağlanması ve kariyer yolculuklarının desteklenmesi hedeflenmektedir. Eğitim - öğretime odaklı, kendileri ve ülkeleri için büyük hayaller kuran, her alanda iyi olmak için çalışan geleceğimiz gençlerimiz için Seferbiriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tüm Haberler
Diğer Haberler