Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
09.07.2024

2024 yılı Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet YILMAZ tarafından gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında ilgili kurumların ve YOİKK üyesi tüm STK temsilcilerinin katılımlarıyla mesleki eğitim ve istihdamla ilgili bir çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında kurulan ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları olmak üzere 17 kurumdan oluşan Mesleki Eğitim ve İstihdam (MEİS) çalışma grubunun ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim ATAY başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcılığına ek olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve YÖK; Bakanlıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Bakanlıklara bağlı kurumlardan İŞKUR, KOSGEB, TÜİK; STK`lardan DEİK, MÜSİAD, TİM, TİSK, TÜSİAD, TOBB ve YASED katılım göstermiştir.

Mesleki eğitimin iş gücü piyasası ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güçlendirilmesi, öğrenim görecek gençlere ikiz dönüşüm ve 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve stratejik insan kaynakları planlaması çalışmalarının yapılması toplantının ana gündem maddeleri arasında yer almıştır. Bu bağlamda, kariyer rehberliği hizmetlerinin niteliğinin arttırılması ile eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi üzerinde durulan konular olarak değerlendirilmiştir. MEİS çalışma grubunun politika ve tedbir önerileri belirlenerek, Türkiye'nin bu alandaki stratejilerini güçlendirecek, kapsayıcı, fırsat eşitliği sunan, yenilikçi, hesap verebilir, veriye dayalı bir yol haritası oluşturulması hedeflenmektedir.

Mesleki eğitim ve istihdamın, Türkiye`nin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmasında kritik önemi haiz.”

Atay, projenin faydalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Mesleki eğitim ve istihdam politikalarının güçlendirilmesi, Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve sosyal refahının temel taşlarından biridir. Bu çerçevede, iş dünyası ile iş birliğimizi artırarak rekabetçi bir iş gücünü yetiştirmek ve istihdam edilebilirlik düzeyini yükseltmek için kararlı adımlar atmamız gerekiyor.

MEİS projesi ulusal düzeyde eğitim ve istihdam alanında sürdürülebilir çözümler üretmek ve uygulamak için önemli bir rol üstleniyor. Toplantı sonuçları, Türkiye'nin gelecekteki mesleki eğitim ve istihdam politikalarının belirlenmesinde kılavuz niteliği taşıyor."

Türkiye'nin bu alanda mevcut ihtiyaçlarını belirlemek üzere kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını ve iyileştirme yönünde ilgili kurumların çalışmalarının koordine edileceğini dile getiren Atay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin mevcut eğitim ve istihdam ihtiyaçlarını belirlemek üzere bu çalışma grubunun oluşturduğu yol haritası, Türkiye'nin mesleki eğitim ve istihdam politikalarında yapılacak gelişmelerin temelini oluşturacak. Bu çerçevede, eğitim programlarının iş dünyasının ihtiyaçlarına daha fazla odaklanması, yeni teknolojiler ve ikiz dönüşüm süreçleriyle uyumlu hale getirilmesi önem kazanıyor.”

Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin her birinin görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıyı kapatırken Atay: “Bu politika ve tedbir maddelerini ve mesleki eğitime ilişkin diğer tüm konuları içeren çalışma grubunu sürekli bir yapıda oluşturduk. Bu nedenle, bu çalışma grubundan daimi olarak geri bildirim almayı ve sistemimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Özel sektörle iş birliği içinde, örnek bir mesleki eğitim yapısı oluşturarak somut kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tüm Haberler
Diğer Haberler