Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
31.05.2021

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından Çankaya Köşkü’nde; Ofis Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’ın ve 17 Bakanlığın Personel Genel Müdürleri’nin katıldığı, Ofis yöneticilerinin de hazır bulunduğu, kamuda yeni işe alım yöntem ve araçlarının etkin kullanımı ve koordinasyonu ile ilgili toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda Başkan Atay, 2019 yılının Haziran-Temmuz aylarında düzenlenen ve 862.833 gibi çok yüksek sayıda kamu personelinin katılım sağladığı Kamu Çalışan Memnuniyeti Anketi (KAMU-VERİ) sonuçlarına göre tatmin ve aidiyeti en çok etkileyen faktörlerin başında seçme, işe alım ve yerleştirme süreçlerinde liyakat ve şeffaflığın sağlanması olduğunu aktarmıştır. Bunun yanında ankette verilen 200 binden fazla açık uçlu cevap ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve sosyal medya aracılığıyla Ofis’e ulaşan taleplerin de “KAMU-VERİ” sonuçlarını destekler şekilde, işe alımlarda liyakatin öncelenmesi gerektiği yönünde olduğunu ifade etmiştir.

Bu doğrultuda 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 527/E/1- d, 4 maddesi ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’na tevdi edilen “Kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam ilanlarının kamuoyu ile daha etkin ve şeffaf biçimde paylaşılması için sistemler geliştirmek, mevcut kurum ve kuruluşların bu konudaki faaliyetlerini izlemek.” ve 23/03/2021 tarihinde yayımlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı’ndaki “Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacaktır.” görevleri kapsamında kamu kurumlarının kullanımına yönelik Kariyer Kapısı Platformu’nun geliştirildiğini belirtmiştir.

Başkan Atay, yerli ve milli bir yazılım olarak geliştirilen ve e-Devlet ile entegre olarak çalışan Platform ile; kamu istihdamında liyakat ve yetkinlik temelli işe alımların desteklenmesinin, iş ilanlarının kamuoyu ile daha etkin ve şeffaf bir şekilde paylaşılmasının, kamuda iş başvurularının standardize edilmesinin, işe alım süreçlerinin şeffaf ve izlenebilir yöntemler ile yönetilmesinin sağlanacağını aktarmıştır.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının iş başvurularının alınmasından yerleştirmeye kadar olan süreçleri, ayrı platformlar üzerinden veya fiziksel yollardan gerçekleştirdiğini kaydeden Atay, mevcut sistemlerin ve farklı uygulamaların oluşturduğu dağınıklığın, vatandaşların iş ilanlarından ve başvuru sonrası süreçlerden daha yaygın ve şeffaf bir şekilde haberdar olmasını; kamu kurumlarının ise başvuru alma ve yerleştirme süreçlerini yürütmesini, raporlamasını ve denetlenmesini zorlaştırdığını belirtmiştir.

Her Aşamada Şeffaflık

Başkan Atay ayrıca, e-Devlet ile entegre çalışan Kariyer Kapısı Platformu ile tüm işe alım süreçlerinin çevrim içi ortama taşındığını, fiziksel evrak işlemlerine gerek kalmadığını, manuel başvuru kontrol işlemleri en aza indirilerek etkinlik ve verimlilik artışı sağlandığını kaydetmiştir. Başvuru ve değerleme süreçlerindeki kimi olası taraflı girişimlerin ve birey kaynaklı sehven yapılan hataların önlendiğini ifade ederek işe alımlarda liyakatin desteklendiğini, vatandaşlarımızın kamunun tüm ilanlarına ve yaptıkları başvurulara e-Devlet şifresi ile tek bir platform üzerinden erişebildiklerini, başvuru ve takip süreçlerinin kolaylaştırıldığını, değerleme süreçlerine ilişkin her aşamanın şeffaf ve daha hızlı bir şekilde izlenebildiğini aktarmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Sözleşmeli Bilişim Personeli” ve “Kapadokya Alan Başkanlığı” ilanları ile ilk uygulaması gerçekleştirilen Kariyer Kapısı Platformu ile böyle bir platform geliştirmek için kurum bazında harcanacak kaynaktan tasarruf edilerek kamu kaynağının etkin kullanımının sağlanmakta olduğunu vurgulamıştır.

Ülkemizdeki en büyük işverenin kamu olduğuna dikkat çeken ve kamudaki insan kaynağının etkin yönetiminin aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin kullanımı anlamına geleceğini ifade eden Başkan Atay, reform çalışmaları kapsamında, insan kaynakları yönetimindeki bölünmüşlüğün ortadan kaldırılarak merkezi, izlenebilir ve sürdürülebilir insan kaynakları yönetimine geçilmesi, hayata geçirilecek teknoloji destekli modern insan kaynakları uygulamalarının yerli ve milli dijital platformlar üzerinden kullanılması ile kamu bütçesinde her yıl milyarlarca Türk Lirası tasarruf sağlanabileceğini kaydetmiştir.

Toplantı sonunda “Kamu Personel” rejiminde başlamış olan dönüşümün, tüm bakanlıkları kapsayacak bir bütünlük içerisinde, etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi için Personel Genel Müdürleri ile topluca, düzenli koordinasyon toplantıları yapılmasının faydalı olacağına karar verilmiştir. Ayrıca başta Kariyer Kapısı Platformu olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen araçların verimli kullanılması için Personel Genel Müdürlükleri’ne bağlı birimlerin yöneticilerinin bir araya geleceği düzenli toplantılar yapılmasına, uygulamalarda görev alacak yetkili personelin katılacağı eğitimlerin planlanmasına, kamuda modern insan kaynakları uygulamlarının etkin uygulanması için her alanda iş birliği geliştirilmesine karar verilmiştir.

Tüm Haberler
Diğer Haberler