Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
30.12.2021

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu personelinin eğitim ve geliştirilme faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmak, niteliklerini artırmak ve eğitim harcamalarının daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla “Eğitim Her Yerde” sloganıyla hayata geçirilen projelerle Türkiye, kamu personeli eğitiminde lider ülkelerden biri olmayı hedefliyor. 

Nitelikli Kamu Hedefi

Ofis Başkanı Doç. Dr. Salim Atay tarafından yapılan açıklamada, en ileri ekonomilerde olduğu gibi reel sektörün önünü açan ve hizmet kalitesini sürekli artıran nitelikli bir kamu hedeflediklerini ve bunun en önemli aracının personel eğitimi olduğu belirtildi. Bu kapsamda, Ofis tarafından iki yıldır hazırlanan Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri Raporlarında gelişime açık noktalar ve çözüm önerilerinin belirlendiği; yerli ve milli bir yazılım olan Uzaktan Eğitim Kapısı ile kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiği kaydedildi. 

Bunun yanı sıra, Uzaktan Eğitim Kapısında 7/24 eğitimlere erişim sağlanmaya devam ederken, kamu çalışanlarının eğitiminde kritik öneme sahip ihtiyaçların tespit edilmesi ve 21. yüzyıl yetkinliklerinin kazandırılabilmesi için Ofis tarafından Türkiye’nin en kapsamlı Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması yapıldığı vurgulandı. Başkan Atay, yapılan çalışmalarla ülkemizin kamu personeli eğitiminde büyük bir atılım hedeflediğine dikkat çekti. 

Kamu Kurumları Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri Raporu’nun İkincisi Hazırlandı 

İlki 2019 yılında kamu kurumlarının personel eğitimine ayırdıkları bütçe, kullandıkları eğitim yöntemleri, eğitici profili ve eğitimden yararlanan kişi sayısı gibi bilgiler toplanarak hazırlanan Kamu Kurumları Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri Raporu’nun ikincisi 2020 yılı verileri ile hazırlandı. Kamu kurumlarının personel eğitimi faaliyetlerinin yıl bazında etkililiğini ölçmek için hazırlanan raporlarda, eğitim uygulamalarının güçlü ve gelişime açık noktaları da analiz edildi. Her Bakanlıkta bakanlık üst yönetimi ve personel eğitiminden sorumlu tüm yetkililerle paylaşılan raporlarda ulusal ve uluslararası iyi uygulama örnekleri ile karşılaştırmalar ve verimliliğin artırılması için çözüm önerileri de yer aldı. 

Uzaktan Eğitim Kapısı’nda 10 Milyon Barajı Aşıldı 

Kamu kurumlarının hizmetine sunulduğu Nisan 2020 tarihinden bu yana Uzaktan Eğitim Kapısı’na 420 kamu kurumu ve 3,73 milyon çalışan dâhil edilirken, 4.000’den fazla eğitim faaliyeti ile Türkiye’nin dört bir yanından 1,65 milyon kamu çalışanının eğitim alması sağlandı. Kamu çalışanlarının dijital becerilerinin geliştirilmesi, eğitim faaliyetlerine standardizasyon getirilmesi ile kamuda “Uzaktan Eğitim Kültürü” oluşturuldu ve platformda yer alan eğitimlerin izlenme sayısı 11,8 milyona ulaştı. 

2021 yılında, yüz yüze gerçekleştirilse 7,8 milyar TL harcama gerektiren eğitimler platform aracılığıyla dijital ortamda tamamlanırken, kamu personelinin eğitimi konusunda önemli bir paradigma değişimi sağlandı. 

Uzaktan Eğitim Kapısında her kurum kendi uzmanlığı doğrultusunda eğitim oluşturmakta ve mesleki gelişim eğitimleri, bilgi teknolojileri, mevzuat eğitimleri başta olmak üzere onlarca kategoride eğitimler tüm kurumların hizmetine sunulmakta. Böylelikle kamu personeli fırsat eşitliği çerçevesinde bilgi ve becerilerini geliştirebileceği eğitimlere katılabilirken, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak insan kaynağının niteliği artırılmakta. 

Türkiye’nin En Kapsamlı Eğitim İhtiyaç Analizi Yapıldı 

İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanı Dr. Savaş Ceylan ise kamu kurumlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan her düzeydeki çalışanlarının eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını tespit edilebilmek için Türkiye’de ilk defa kapsamlı bir eğitim ihtiyaç analizi yapıldığını belirtti. Çalışma kapsamında ilk aşamada kamu kurumlarında var olan görev tanımları ile iş akış süreçleri incelendiğini ifade eden Ceylan, ikinci aşamada ise 600 bine yakın çalışandan toplanan veriler ile tüm kamu personelinin görev ve sorumlulukları, sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri, uyguladıkları mevzuat ile kullandıkları bilgisayar sistemlerine ilişkin öncelikli eğitim ihtiyaçları çağdaş ve bilimsel yöntemlerle tespit edildiğini kaydetti. Ayrıca, çalışmaya katılan yöneticilerden de toplanan veriler ile; değişen dünya ve iş yaşamında daha etkin olabilmek için sahip olunması gereken problem çözme, yaratıcılık ve takım çalışması gibi 21. yüzyıl yetkinliklerine yönelik eğitim ihtiyaçları belirlendi. 

Kurumlara özel hazırlanan Eğitim İhtiyaç Analizi Raporları ile tüm Bakanlıklar 2022 yılı eğitim ve geliştirme faaliyetlerini önceliklerine göre belirleyebilmekte ve tüm personelin yararlanabilmesi için gerekli planlamayı yapabilmekte. 

2022 Kamuda Personel Eğitimi Atılım Yılı Olacak 

Eğitim ve gelişim faaliyetlerine yönelik çalışmaların yenilikçi yöntemlerle devam etmesi ve kamu personeline ihtiyaca yönelik eğitimlerin verilmesi hedefiyle 2022 yılı Ofis tarafından “Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı” ilan edildi. 

Bu kapsamda Uzaktan Eğitim Kapısında yapay zekâ destekli güncel eğitim teknolojisi kullanılarak etkileşim içeren, eğitim esnasında ölçme ve değerleme yapılabilen ve ihtiyaca özel olarak geliştirilmiş eğitimlerin oranı artırılmakta. Eğitim alanların tercihleri de dikkate alınarak tasarlanan sistemde bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları yaratılmakta ve eğitimlerin etkisi sürekli ölçülebilmekte. Veriye dayalı yönetim anlayışı ile ülkemizde eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik makro politikaların belirlenmesine katkı sağlayan İnsan Kaynakları Ofisi, Bakanlıklarca yürütülecek çalışmaların desteklenmeye devam edeceğini belirtti. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Tüm Haberler
Diğer Haberler