Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
07.02.2022

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu kurumlarımız ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile “Senin İçin Seferbiriz” teması altında 2020 yılından bu yana yürütülen Staj Seferbirliği Programı’nın kapsamı 3. yılında, ülkemizin istihdam politikaları paralelinde genişletildi ve adı “Ulusal Staj Programı” olarak değiştirildi.

Fırsat eşitliği temelinde, liyakati önceleyen Programın 2022 yılı başvuruları tüm gençlerimiz için kariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 31 Mart tarihine kadar devam edecek.

ULUSAL STAJ PROGRAMI’NDA GENÇLERİMİZ İÇİN “SEFERBİRLİK” SÜRÜYOR

Pilot uygulaması 2020 yılında gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Programı’na alınarak tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırılan Program’a aynı yıl, 135 binin üzerinde gencimiz başvuru yaptı ve 90 binin üzerinde gencimize staj teklifi gönderildi. Staj yapacağı kurum ile irtibatlandırılan 45 bine yakın gencimiz ilk ücretlerini devletin elinden aldı.

Ülkemizin bölgesel ve küresel liderliği için kilit rol oynayan gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi ve staj imkânlarına erişimlerinin fırsat eşitliği temelinde sağlanmasını hedefleyen Program OECD tarafından üye ülkelere 2 yıl üst üste örnek gösterildi. Şeffaf, objektif ve sorgulanabilir niteliği, yenilikçi ölçme ve değerleme modelleriyle desteklenmesi, paydaşlar arası etkileşime dayanması ve geniş staj imkânı sağlamasıyla OECD’nin 22 Ekim 2020 tarihli Gençlik, Güven ve Kuşaklararası Adalet İçin Yönetişim Raporu’nda örnek uygulama olarak yer aldı.

Ayrıca OECD’nin 6 Temmuz 2021 tarihli “COVID-19 Krizinde Ülkeler Gençleri Desteklemek İçin Ne Yaptı?” başlıklı politika dokümanında “pandeminin iş gücü piyasaları ile gençler üzerindeki etkilerini azaltmak için uygulanan destek önemler" alanında tanıtılan 3 projeden biri oldu.

Ülkemizin yetenek yönetimine atfettiği önemi tüm dünyaya gösteren Program; gençlerimizin iş yaşamını mezun olmadan önce deneyimleyebilmelerine, başarılı olabilecekleri alanları yakından tanımalarına, sahip oldukları teorik bilgi ve becerileri sahada uygulama imkânı sağlayarak bireysel gelişimlerine destek veriyor.

Ülkemizin istihdam politikaları paralelinde kapsamı genişletildiğinden “Ulusal Staj Programı” ismi ile devam edecek Programa gençlerin yoğun ilgisi sürerken, tüm kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı da artarak devam ediyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa; ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimine ülkemizde devam eden gençlerin yanı sıra lisans ve lisansüstü eğitimine yurt dışında devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençlerimiz de başvurabiliyor.

Yurt dışından başvuru yapan gençlerimize; Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra Büyükelçiliklerimiz, Daimi Temsilciliklerimiz, Başkonsolosluklarımız, kamu kurumlarımızın yurt dışı temsilcilikleri staj teklifi sunabiliyor.

Önümüzdeki senelerde farklı seviyelerde eğitim alan gençlerimize de aynı imkânları ulaştırmayı hedefleyen Program’daki bir diğer yenilik ise, Organize Sanayi Bölgelerindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencileri de bu yıl başvuru yapabilecek olması. Böylelikle, genç istihdamında önemli bir paya sahip olan KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağına ulaşması kolaylaştırılırken, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin istihdam edilebilirliklerinde kritik öneme sahip staj imkânlarına erişebilmeleri de desteklenecek.

Staja başlayan tüm öğrencilerin yasal hakları gözetilerek, sigorta ve staj ücretleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında ödenecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Ulusal Staj Program'ına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform "Kariyer Kapısı" üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenimine devam eden tüm gençlerimiz başvurularını tek tıkla yapabiliyor.

Türkiye’de ilk defa öğrencilerin değerleme sürecinde; başvuru sırasında paylaştıkları bilgi ve belgeler kullanılarak akademik/mesleki”, “sanatsal/sosyal” ve “sportif“ yeterlilik puanları hesaplanıyor. İşverenler staj tekliflerini yeterlilik puanlarını esas alarak gönderdiğinden, gençlerimizin başvuru sırasında paylaşacağı bilgi/belgeler, beceri ve yeterliliklerine uygun staj imkânlarına erişiminde önemli rol oynuyor.

Not ortalaması, bölüm, yabancı dil puanı gibi pek çok bilgi e-Devlet üzerinden doğrudan aktarılabiliyor, e-Devlet’te yer almayan çalışmalar ise sisteme yüklenecek belgeler ile beyan edilebiliyor. Beyan usulü ile alınan belgelerin kontrol süreci ise üniversitelerin kariyer merkezleri ve ilgili kamu kurumları tarafından yürütülüyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN OBJEKTİF DEĞERLEME

Ulusal Staj Programı’nda değerlemeler, anlık performansı ölçen sınavlar yerine, öğrencilerin yaşam boyu sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak yapılıyor ve her bir öğrenci için hesaplanan yeterlilik puanları profillerine ekleniyor. Adayların profili; kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek işverenlerin erişim sağlayabileceği “stajyer havuzu”na aktarılıyor. Ayrıca öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitelerin isimleri ve cinsiyet bilgilerine de yer verilmiyor.

İşverenler; adayların kişisel bilgilerini görmeden staj tekliflerini sunuyor ve böylece gençlerimiz, kendilerine gelen teklifler arasından istediklerini kabul ederek "seçilmeyi bekleyen" değil "staj yapacağı kurumu seçen" yetenekler haline geliyor.

BAŞVURU DETAYLARI

Program’a başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz duyuruları ve detayları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook hesapları (@tccbiko - @ulusalstajprg) ve resmi web siteleri (cbiko.gov.tr -kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edebilirler. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Tüm Haberler
Diğer Haberler