Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
03.02.2021

İlk defa devlet memurluğuna atananlar için uygulanan aday memur temel ve hazırlayıcı eğitimleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformundan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açılmıştır.

Uzaktan Eğitim Kapısı, kamuoyuna duyurulduğu 22 Nisan 2020’den itibaren büyük bir ilgiyle karşılanarak, bugün itibariyle 292 kamu kurumu ile 2.7 milyondan fazla kamu çalışanının kaydolduğu ve sayıların her geçen gün arttığı ulusal bir platform haline gelmiştir. Bakanlıkların toplam bağlı / ilgili / ilişkili / koordine kuruluşlarından 148’i sisteme tanımlanmıştır. Toplam eğitim sayısı bugüne kadar 1.626’ya ulaşmıştır. Bu eğitimlerin 1.380’i canlı / sanal sınıf, 192’i video ve 54’ü sunum formatında eğitimlerdir.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 2019 yılında 862 bin 833 kamu çalışanına uygulanan Kamu-Veri Anketi’nin sonuçlarına istinaden, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen öneri, görüş ve talepler doğrultusunda aday memur eğitim yönetmeliğinin güncellenmesi, eğitim içeriği, eğitim süresi, eğitim yöntemi hususlarında gelişime açık noktalar olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda; Bakanlıklar 2019 yılı eğitim ve geliştirme verilerinin değerlendirilmesi ve Bakanlıklarla yapılan odak grup görüşmeleri neticesinde; aday memur eğitimlerinin içeriklerinin güncellenmesi, zenginleştirilmesi, kamu personelinin niteliğinin ve verimliliğinin artırılması ve uygulama birliğinin sağlanması için Başkanlığımızca başlatılan çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik’te yer alan temel ve hazırlayıcı eğitimler, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan hükümler doğrultusunda Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden verilecektir. Başkanlığımız bu eğitimlerin içeriğine destek olmanın yanı sıra eğitimde birliğin sağlanması ve kalitenin artırılması için kurumlararası takip ve koordinasyonu da eş zamanlı olarak yürütecektir.

Aday Memur Eğitimlerinde Uzaktan Eğitim Yönteminin Kullanılması Talep Ediliyor

Günümüz bilgi ve teknoloji çağında, çağdaş eğitim uygulamalarının başında uzaktan eğitim yöntemi gelmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen öneri, görüş ve talepler Başkanlığımızca değerlendirilmiş ve kurumların büyük çoğunluğunun aday memur eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle, ortak içerikler kullanılarak verilmesi yönünde görüş bildirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca özellikle aday memur temel eğitimleri için kamu kurumlarının faydalanabileceği güncel ve standart eğitim mater- yallerinin hazırlanmasının önem arz ettiği tespit edilmiştir.

Aday Memur Eğitimlerinden Önümüzdeki Bir Yılda 400 Milyon TL Tasarruf Sağlanması Planlanıyor

Kamu personeli için tek merkezden, standart içerikte ve çevrim içi eğitimler sunulması; eğitimlerin hızlı bir şekilde geniş bir katılımcı kitlesine ulaşması, mevcut bütçe ile daha fazla personelin eğitimlerden faydalanması, eğitimlerde zaman ve mekân sınırlamasının aşılması ve eğitim ihtiyaçlarının doğrudan belirlenmesi konularında da fayda sağlayacaktır. Böylece, kamu kurumlarının aday memur eğitimlerinin uzman kurum ve kişiler tarafından hazırlanarak eğitimde birlik ve kalite sağlanması hedeflenmektedir.

2015- 2020 yılları arasında kamuda işe başlayan personel sayılarına bakılarak yapı- lan hesaplamalar doğrultusunda konaklama, yevmiye, yol ve eğitici masrafları da göz önünde bulundurularak, Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığı ile aday memur eğitimlerinin verilmesi sayesinde kadrolu veya sözleşmeli personelin eğitimlerinden yılda yaklaşık 400 milyon TL tasarruf sağlanması öngörülmektedir.

Uzaktan Eğitim Kapısı’nda Kamu Personeli İçin Çok Sayıda Eğitim Materyali Yer Alıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan aday memur hazırlayıcı eğitim programında sosyal beceri ve kişisel gelişim başlıklarını kapsayacak eğitimlere de yer verilmektedir. Aday memur eğitimlerine dâhil edilecek bu eğitimlerle kamu personeline pek çok yönden yarar sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu doğrul- tuda personele yönelik mesleki gelişim, kişisel gelişim, mevzuat eğitimleri, alanında yetkin kurumlar tarafından oluşturulmuş ve eğitim videoları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanmıştır. Örneğin; T.C. Anayasası eğitim videosu Anayasa Mahkemesi ile, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi eğitim videosu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile, İnsan Hakları eğitim videosu ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile işbirliği yapılarak çekilmiş ve aday memur eğitim havuzuna dâhil edilmiştir. Bugüne kadar aday memur eğitimleri için sisteme 13 Temel Eğitim, 26 Hazırlayıcı Eğitim başlığı yüklenmiştir. Kurumlar ihtiyaç duydukları alanda eğitimi veya materyali Uzaktan Eğitim Kapısı’na ekleyebilecek ve bu eğitimler ortak havuzda yer alabilecektir. Böylece isteyen kurumlar ortak havuzdan yararlana- bilecektir. Uzaktan Eğitim Kapısı, kamu kurumlarının eğitim harcamalarından tasarruf sağlama- sına yönelik maddi fayda sağlamasının yanında, etkili bir öğrenme ve gelişim aracı olarak ve kamu personelinin eğitiminde standardizasyon avantajını da sağlamaktadır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı olarak kamu personelimizin eğitim sürecine olan desteğimiz, çağımıza uygun içerik ve uygulamalarla devam edecektir.

Uzaktan Eğitim Kapısı, kamu kurumlarının eğitim harcamalarından tasarruf sağlamasına yönelik maddi fayda sağlamasının yanında, etkili bir öğrenme ve gelişim aracı olarak ve kamu personelinin eğitiminde standardizasyon avantajını da sağlamaktadır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı olarak kamu personelimizin eğitim sürecine olan desteğimiz, çağımıza uygun içerik ve uygulamalarla devam edecektir.

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik kapsamında yer alan ve Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden aday memurlara verilmek üzere Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan Temel Eğitim Başlıkları:

 • Atatürk İlkeleri
 • İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri
 • Genel Olarak Devlet Teşkilatı
 • Gizlilik ve Gizliliğin Önem
 • İnsan Hakları
 • Milli Güvenlik Bilgileri
 • T.C. Anayasası Yazışma ve Dosyalama Usulleri
 • Türkçe Dil Bilgisi Kuralları
 • İletişim (Haberleşme)
 • Halkla İlişkiler

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanıp Uzaktan Eğitim Kapısı’na yüklenen ve aday memurlara verilmesi önerilen Hazırlayıcı Eğitim Başlıkları:

 • Dijital Dönüşüm
 • Sanayi 4.0
 • Finansal Okuryazarlık
 • Genel Muhasebe
 • Uygulamalı Excel Eğitimi
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS)
 • HİTAP Eğitimi
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme
 • Kamu Etiği İlkeleri
 • Mobbing
 • Etkili Sunum Hazırlama
 • İletişimin Evrensel Yönü
 • Topluluk Önünde Konuşma
 • İletişimde İçeriğin Önemi
 • Etkili ve Doğru İletişim
 • Diksiyon
 • Etkili E-posta Yazımı
 • Tütün Bağımlılığı
 • Alkol Bağımlılığı
 • Kumar Bağımlılığı
 • Ofis Çalışanlarında Sık Görülen Postüral Sorunlar ve Ofis Egzersizleri

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Tüm Haberler
Diğer Haberler