Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
12.05.2021

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin hayata geçirdiği projeleri değerlendiren Başkan Atay, görüşmede şu mesajları verdi:

Kamuda İşe Alımlar Tek Kapıdan Yapılacak

“İnsan kaynağını etkin planlamanın ve yönetmenin temel bileşenlerinin başında liyakat geliyor ve bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da her fırsatta bu konunun önemine değiniyor. Mart ayında açıklanan Ekonomik Reform Paketi, bu anlamda son derece değerli bir yol haritası çiziyor bizler için. Kamu kurumlarının teşkilatlanmasının, yönetim verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ülkemizi geleceğe taşıyacak somut politikaların yer aldığı Reform Paketi’nin, makroekonomik istikrarın temini; rekabetçi üretim ve verimlilik artışları; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim olmak üzere 3 ana hedefi bulunuyor. Bu kapsamda “kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi” görevi de Ofisimize tevdi edildi. Bunun en temel göstergelerinden birisi olarak artık kamuda işe alımların tek adresi, bizim yerli ve milli bir yazılım ile geliştirdiğimiz Kariyer Kapısı Platformumuz. Bu Platform ile kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakati önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliğin arttırılmasını hedefliyoruz. Tabii bunun gerçekleşebilmesindeki en önemli husus da iş ilanlarının şeffaf bir şekilde tüm ilgili kesimlerle paylaşılması. Kamu kurumlarında işe alım süreçlerinin tamamını artık Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilir, ilana başvuruların e-Devlete entegre bir şekilde kolayca alınmasından, yerleştirmeye kadar olan işe alım süreçlerinin tamamını izleyebilir bir sisteme sahibiz. Tüm kurumlarımızda liyakatın öne çıktığı, işe alım süreçlerinin izlenebildiği bir insan kaynağı portalını uygulamaya aldık. Yakın zaman önce Kültür ve Turizm Bakanlığının ihtiyacı olan ilk ilanı duyuruya çıktık. Bu yılsonuna kadar kamuda işe alımların hepsine bu platform üzerinden katkı veriyor olacağız. Yani tüm bakanlıklar işe alımlarını Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. Mülakat yapılacaksa sistemin kendisine ait video sistemi üzerinden kayıt altına alınabilecek ve bir itiraz durumunda bu kayıtlar incelenebilecek. Bu hayli zamandır denemeler, pilot çalışmalar yaptığımız bir sistem dolayısı ile belediyelerden ve özel sektörden de kullanım için talepler geliyor, ‘Bizi milyonlarca lira masraftan kurtarırsınız.’ diyorlar. Elbette tüm bu çalışmalar, yapısal sorunlarımızın tespiti ile bir politika çerçevesi geliştirmek üzere ortaya konan iradenin sonucu. Bu iradenin tevdi ettiği görev çerçevesinde, biz de sürdürülebilir ve verimliliğe dayalı bir insan kaynağı yönetimini hedefliyoruz. Kamu işe alım süreçlerinin tek bir adresten yapılmasını da bu anlamda oldukça önemli ve verimlilik odaklı buluyoruz."

3 Milyona Yakın Kamu Çalışanına Uzaktan Eğitim

“Kamuda işe alımları gerçekleştiriyoruz. Sonra ne oluyor derseniz… İnsan kaynağı planlaması ve yönetimi uzun soluklu bir süreç, biz de bu anlayışın gereğini yerine getiriyoruz. 'Eğitim Her Yerde’ sloganıyla kamuda eğitim seferberliği ilan ettik. Personel eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin kalitesinin, çeşidini arttırmayı ve güncelleştirerek yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Buradan hareketle 16 bakanlık özelinde ve tüm bakanlıklar genelinde personel eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin analiz çalışmaları devam ediyor, eğitim ihtiyaç analizlerini yapıyoruz böylece veriye dayalı çözüm önerilerimizi Bakanlık üst düzey yetkilileri ile bu güne değin paylaştık. Eğitim ihtiyaç analizleri de yakında bitecek ve sonuçlarını da her bir bakanlığa bildirecek ve yıl sonunda eğitimlerin gerçekleşme düzeyini raporlayacağız. Kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyacı karşılamak, bu faaliyetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırmak için yine yerli ve milli bir yazılım olan Uzaktan Eğitim Kapısı’nı hayata geçirdik. Bu Platformumuzu da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kullanımına ücretsiz olarak sunduk. Bugün 3 milyona yakın kamu çalışanımız sistem üzerindeki eğitimlerden yararlanabiliyor.”

54 Milyar Lira Tasarruf

“Bir diğer önemli çalışmamız insan kaynağı envanteri… Ülkemizin insan kaynağı envanterini çıkartıyoruz. Elde edeceğimiz veriler çerçevesinde şekillenecek insan kaynağı yönetimi ve planlaması ile kamudaki insan kaynağında verimliliğin arttırılmasını hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz bu araçlarımızı etkin olarak kullandığımızda yıllık 54 milyar liralık bir tasarruf öngörüyoruz. 54 milyar sembolik bir rakamdır, sadece kamuda geliştirdiğimiz araçlarla bizim sağlayacağımız verimliliktir. Kamunun etkin çalışmasının nasıl bir verimlilik yaratacağını ise henüz hesap edemiyoruz. Dolayısıyla Türkiye’nin dönüşümünün insan kaynağı ile olacağına inanıyoruz.” 


Unvanlar Sadeleşecek

“Bizim hayata geçirdiğimiz tüm projeler, kamuda insan kaynağı verimliliğini arttırırken kamu kaynaklarından tasarruf sağlamayı da amaçlıyor. Aynı zamanda bir sadeleştirme ve standartlaştırma gayretimiz de var. Bakın şu anda kamuda 3 bin civarında unvan var. Bu ünvanların bir çoğu ile ilgili gerekli iş analizleri ve tanımları yok, haliyle A Bakanlığı’ndaki bir unvan B Bakanlığı’na uymuyor. Bu nedenle bir insan havuzu, yetenek havuzu da oluşmuyor. Biz envanteri çıkardık, bu yıl içerisinde tamamlamayı planladığımız işlerden birisi de bakanlıklarla bir araya gelerek bu unvanların sadeleştirilmesi olacak. Ortak bir insan kaynağı literatürü oluşacak ve herkes artık aynı dilden konuşacak.”

200 Bin Açık Uçlu Cevap

“Çalışmalarımızda en önemli referansımız bilimsellik. Önce sorunları objektif yöntemlerle tespit ediyor, Türkiye ve dünyadan iyi uygulama örneklerini inceliyor, sonra ilgili paydaşlarımızla yan yana gelerek çözüm geliştiriyoruz. Türkiye genelinde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, TBMM, 16 bakanlık ve onlara bağlı, ilgili ya da koordineli kuruluş ve iştiraklerde gerçekleştirdiğimiz KAMU-VERİ anketi de bu bakış açımızın önemli bir aracı. Bu anketimize 862 bin kamu çalışanı katıldı ve açık uçlu sorulara 200 binin üzerinde cevap geldi. 24 ayrı başlıkta Türkiye’de kamuda ne gibi sorunlar yaşanıyor hepsini tek tek, kurum kurum biliyoruz. Bayramdan sonra KAMU-VERİ anketini özel sektör için de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu veriler sorunlara doğru ve etkin araçlar geliştirmemize ışık tutuyor."

Üniversite Bölümleri ile İş Gücü Piyasası Arasında Karşılaştırma

“KAMU-VERİ gibi, bize karar alma süreçleri için kıymetli veriler sunan başka bir çalışmamız daha var; ÜNİ-VERİ.

ÜNİ-VERİ kapsamında REBİS diye kısalttığımız Rektör Bilişim Sistemi var. Her rektör üniversitesinden mezun olan öğrencilerinin ne kadar sürede, hangi sektörde, hangi ücretle işe başladığını bu sistem üzerinden izleyebiliyor. Üniversitelerimizin bölümleri ile iş gücü piyasası arasında bir karşılaştırma yapabiliyor, yetkinliklerin doğru iş kollarında kullanılıp kullanılmadığını görebiliyoruz. Örneğin ne yazık ki ortaöğrenim düzeyinde bilgi, beceri seti gerektiren işlerde çalışan üniversite mezunlarımız var, bu ve benzeri pek çok veriye ulaşıyor ilgili üniversite yönetimlerini bu konularda bilgilendiriyoruz. Bu sistem yönetimlerde çok ciddi bir farkındalık oluşturdu. Üniversite, kendisiyle ilgili bütün verileri görebiliyor. Bir bölüm verimsizse, istihdam oranı düşükse bunu görmemezlikten gelmenin kimseye bir faydası yok, bu durum eğitimden mi kaynaklanıyor yoksa günümüz iş dünyasının bir gereği mi bunu analiz etmesini bekliyoruz yönetimlerden, gerekliyse orada insan kaynağı planlamasına gidilmesini bekliyoruz.”

Staj Yapan Çocukların Hepsi Teminatımız Altında

“İnsan kaynağı yönetiminden bahsederken yetenek yönetimini ele almak gerekir. Bu kapsamda 2020 yılında hayata geçirdiğimiz ve bu yıl 135 bin başvuru ile son derece önemli bir rakama ulaştığımız Staj Seferbirliği Programımız var. Bu Program ile stajı, sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya bilinen üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarttık ve tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişlettik. Mühendislik okuyanlarda staj zorunlu diye bir anlayış vardı, sosyal bilimciler staj yapamıyordu. Biz bunların hepsini kaldırdık, ayrım olmadan artık herkes başvurabiliyor. Türkiye’de şöyle bir durum vardı; staj yapmak isteyen çocuk referans arıyordu ya da işverenler belli başlı üniversitelerin öğrencilerini staja kabul ediyordu. Biz bunu ortadan kaldırmak için işverenlerin başvuru yapan adayların kişisel bilgilerini görmeden sadece yetkinliklerine göre staj teklifi sunabilecekleri bir sistem geliştirdik. Bu sistemde işveren öğrencinin eğitim gördüğü veya mezun olduğu üniversitenin ismini de göremiyor. Adayları 26 parametreye göre değerlendiriyoruz. Böylelikle ülkemizin doğusundan batısına her üniversite öğrencimiz staj için fırsat eşitliğine sahip oluyor. Staj yapan çocukların hepsi bizim teminatımız altında bulunuyor. Bu yıl stajyer havuzumuzu 27 Nisan itibarıyla işverenlerimizin erişimine açtık ve öğrencilerimiz staj tekliflerini almaya başladı. İşverenlerimiz yılsonuna kadar staj tekliflerini sunabilecek ve öğrencilerimiz kendileri için en uygun olduğunu düşündükleri teklifi kabul ederek stajlarına başlayabilecekler. Şu ana kadar 8 bin 536 öğrencimiz kendilerine iletilen teklifi kabul ederek, staj yapacakları alan ve işyerlerini seçtiler.”

İnsan ve Ekonomi Arasında Somut Bir İlişki Kurmaya Çalışıyoruz

“Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak, sözünü ettiğim ve burada değinmediğim her bir çalışmamızla ülke insanının ekonomi ile ilişkisini somut olarak kurmaya gayret gösteriyoruz. Kamuda insan kaynağının yönetimi ve verimliliği arttıracak bir çerçeve oluşturmak için kamunun ve iş dünyasının ihtiyaç duyacağı veriyi üretmeye ve temin etmeye çalışıyoruz. Bu sayede kamu kurumlarımız ve şirketlerimiz veri bazlı etkin insan kaynağı planlaması ve yönetimi gerçekleştirebilecek.”

Tüm Haberler
Diğer Haberler